Dzień: 15 Marzec 2017

Show Posts in

Księgi wieczyste – dział trzeci

Dział trzeci zawiera informacje o ograniczonych prawach rzeczowych (wszystkie, z wyjątkiem hipoteki, obciążenia działki). Należą do nich, m.in.: prawo pierwokupu działki przysługujące konkretnej osobie lub też gminie (musisz wiedzieć, że dopiero po rezygnacji osoby mającej prawo pierwokupu można nabyć działkę); prawo dzierżawy (z tym prawem związane też jest …