Ergonomiczność produktów

Ergonomia stała się na tyle popularna, że często słyszymy o ergonomiczności produktów. Pojęcie to jest niestety nadużywane przez specjalistów do spraw marketingu i sprzedaży, ponieważ określenie wyrób ergonomiczny lub wyrób nieergonomiczny odnosi się do oceny tego, w jakim stopniu dany produkt spełnia wymagania ergonomiczne.

ergonomicznośc

Nie zawsze przekłada się to na rzeczywiste cechy tego produktu. Nieergonomiczne nożyczki narażają użytkownika na uciążliwość przy cięciu, powodują szybsze zmęczenie pracą, spadek wydajności i urazy mechaniczne dłoni. Niekorzystne oddziaływanie na organizm ludzki nieekonomicznego stanowiska pracy może być powolne i początkowo trudno zauważalne, np. skutki niewłaściwej postawy podczas pracy prowadzą do ciężkich schorzeń układu ruchu, płaskostopia, żylaków i dotkliwych bólów.