Korzyści z asertywności

Umiejętność asertywnego zachowywania się wobec współpracowników lub klientów skutkuje dobrymi relacjami opartymi na konkretnych założeniach. Zyskujemy szacunek i zaufanie, a także wygraną na polu zawodowym i osobistym. Osoba, którą cechują zachowania asertywne, wiele zyskuje, nic nie tracąc. Szanuje własne prawa, czas i emocje, respektując jednocześnie prawa innych. Asertywność należy w sobie pielęgnować i trenować, ponieważ nie jest to cecha wrodzona. Ta umiejętność przydaje się nam, gdy stajemy w obliczu różnicy zdań, poglądów, w sytuacji konfliktowej, spornej, niejasnej, gdy ktoś próbuje łamać nasze prawa, zachowywać się wobec nas w sposób niesprawiedliwy lub narzucać nam własne zdanie.
Typy zachowań, z jakimi możemy spotkać się w pracy i podejmując kontakty interpersonalne. Typy zachowań w kontaktach interpersonalnych
Komunikacja asertywna typu FUO

IKONA15

Komunikatami tego typu można się posługiwać, gdy np. chcemy odmówić klientowi lub współpracownikowi, poinformować ich o tym, że nasze oczekiwania są niezgodne. albo powiedzieć w sposób asertywny, że postępują wobec nas nie tak, jakbyśmy sobie tego życzyli. Oto wyjaśnienie, co oznaczają poszczególne litery skrótu:
• fakty – opis wydarzeń, zachowań, sytuacji, które wywołały negatywną reakcję.
• ustosunkowanie – wyrażenie negatywnych uczuć, odczuć, opinii, odmiennej postawy.
• oczekiwania – sformułowanie prośby, polecenia, pytania motywującego, idące w kierunku zawarcia umowy z krytykowaną osobą na dokonanie przez nią zmiany w zachowaniach poddanych krytyce.
http://www.lorealparis.pl/_pl/_pl/home/index.aspx