Księgi wieczyste – dział trzeci

Dział trzeci zawiera informacje o ograniczonych prawach rzeczowych (wszystkie, z wyjątkiem hipoteki, obciążenia działki). Należą do nich, m.in.: prawo pierwokupu działki przysługujące konkretnej osobie lub też gminie (musisz wiedzieć, że dopiero po rezygnacji osoby mającej prawo pierwokupu można nabyć działkę); prawo dzierżawy (z tym prawem związane też jest czę­sto prawo pierwokupu); prawo przejazdu i przechodzenia przez działkę wydzielonym pasem, ustanowionym na rzecz sąsiadów, którzy nie mają dostępu do drogi publicznej (służebność drogi koniecznej) oraz prawo nieodpłatnego użytkowania działki (np. przez syna właściciela, przez najbliższych 5 lat).

Ksiegi wieczyste-dział trzeci.doc3

Niestety, wszystkie powyższe wpisy ograniczają swobodne korzystanie z zakupionej działki lub też utrudniają bądź przesuwają w czasie jej nabycie. Dla kupującego najlepiej jest więc, jeżeli w dziale trzecim księgi wieczystej upatrzonej działki nie ma żadnych wpisów.

Ksiegi wieczyste-dział trzeci.doc2