Tag: choroby układu oddechowego

Show Posts in

Choroby układu krążenia i oddychania.

W chorobach układu krążenia podstawową czynnością jest obserwacja tętna. Wskazuje ono na stan serca i w pewnym stopniu na stan zaopatrywania w krew naczyń obwodowych. Zwracać należy uwagę na częstość tętna, jego wypełnienie i napięcie, a także na miarowość. Dane te pielęgniarka odnotowuje na karcie gorączkowej chorego. Tętno …