Tag: Ergonomiczność produktów

Show Posts in

Ergonomiczność produktów

Ergonomia stała się na tyle popularna, że często słyszymy o ergonomiczności produktów. Pojęcie to jest niestety nadużywane przez specjalistów do spraw marketingu i sprzedaży, ponieważ określenie wyrób ergonomiczny lub wyrób nieergonomiczny odnosi się do oceny tego, w jakim stopniu dany produkt spełnia wymagania ergonomiczne. Nie zawsze przekłada się …